Teamlaesoeterms

Lejebetingelser

1. Lejeaftale
Lejeaftalen bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Team Læsø Feriehusudlejning ApS. Den indgåede lejeaftale er bindende.

Lejemålet starter på ankomstdagen senest kl. 16.00 ( i højsæsonen kan forekomme lidt forsinkelse pga. klar- og rengøring). Straks efter færgeankomst, bedes i henvende jer på Team Læsøs kontor for afhentning af husmappe mm. Ved afrejse skal feriehuset forlades senest kl. 10.00, såfremt ingen anden aftale foreligger. Det lejede må ikke benyttes til andet end beboelse for registrerede antal personer. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.

2. Rengøring
Husene overtages i rengjort stand. Renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal feriehuset afleveres i samme stand som ved overdragelsen. Eventuel nødvendig rengøring, vil blive udført for lejers regning. Ved tilkøb af slutrengøring, som skal tilkøbes samtidig med booking, forlades huset som beskrevet i husmappen under punkt 1 ”Afrejse”. 
Er der opstået skader i eller på huset, samt inventar, forvoldt af lejer under lejemålet, har denne erstatningspligt gennem lejers egen forsikring, eller ved kontant afregning til Team Læsø.

3. Reklamationer
Skader og mangler i det lejede feriehus skal anmeldes skriftligt til udlejningsbureauet senest 48 timer efter lejemålets begyndelse. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejningsbureauet underrettes FØR indflytning.

4. Betalingsbetingelser

1. rate = 50 % af beløbet ved reserveringsstart.

2. rate = resten af beløbet betales 6 uger før feriestart.

Ved leje senere end 6 uger før ankomst forfalder hele beløbet til omgående betaling ved modtagelse af lejeaftalen.
Alle priser er ekskl. el, varme, vand. Disse ydelser opkræves særskilt ved afrejse.
Når Team Læsø i fyringssæsonen tænder for feriehusets varmekilde forud for lejers ankomst, aflæses el- og/eller oliemåler når varmekilden tændes. Forbruget til opvarmning af huset forud for ankomst, tillægges derved lejemålets forbrug.

5. Afbestilling
Lejer har ret til afbestilling af lejemål indtil 6 uger før lejeperiodens start. Ved afbestilling tilbagebetales det indbetalte beløb, fratrukket 15 % af bruttolejen, dog min. kr. 700,-.(Eks. gebyr og afbestillingsgebyr tilbagebetales ikke).

Ved afbestilling mindre end 6 uger før lejeperiodens start, hæfter lejer for hele lejebeløbet 100%. Ved en evt. genudlejning af et opsagt lejemål mindre end 6 uger før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 20%. Genudlejes lejemålet ikke, følger ingen tilbagebetaling.

6. Afbestilling i forbindelse med sygdom
Vi anbefaler at man vælger et afbestillingsgebyr, der udgør 3% af lejeprisen, min. kr. 100,-. Gebyret dækker afbestilling mindre end 6 uger før lejeperiodens start, som følge af at lejer selv eller medrejsende dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde, eller akut alvorlig sygdom. Afbestillingsgebyret skal bestilles inden 1. rate betales. Ved afbestilling pga. sygdom skal Team Læsø have tilsendt en lægeattest med diagnose, senest 14 dage efter annulleringsdatoen.

Når afbestillingsgebyret træder i kraft, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket 15% dog min. kr. 700,- når en lægeerklæring foreligger, senest 14 dage efter annulleringsdatoen. ( Eks. gebyr og afbestillingsgebyr tilbagebetales ikke).

7. Skadedyr og gener
Udlejer påtager sig intet ansvar ved forekomst af skadedyr (insekter, fluer, myrer, edderkopper, ørentvister, mus mv.) i eller ved feriehuset.

Der kan i feriehusområder forekomme gener fra byggeri, naboer, landbrug, arrangementer eller lignende – Team Læsø Feriehusudlejning kan ikke stilles til ansvar for sådanne gener. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, såsom f.eks. nedbrud, installationssvigt, og tilstoppede afløb, men udlejer vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

8. Force majeure
Team Læsø Feriehusudlejning ApS påtager sig intet ansvar som følge af Force majeure, så som strejke, forurenings og naturkatastrofer, epidemier, terror mm. eller andre forhold, som udlejningsbureauet ikke har indflydelse på. Team Læsø Feriehusudlejning ApS kan ikke stilles til ansvar for økonomiske tab. 

9. Team Læsø Feriehusudlejning ApS tager forbehold for trykfejl.

10. Ved indbetaling af 1. rate erklærer lejer sig indforstået med vore lejebetingelser, der er en integreret del af lejeaftalen og accepterer også samtidig Team Læsøs Persondatapolitik, som kan findes på hjemmesiden under ”Praktisk info”.


Team Læsø Feriehusudlejning

Her hos Team Læsø udlejer vi feriehuse for enhver smag året rundt. Husene er fordelt over hele øen. Vi har alle prisklasser, og der er altid sammenhæng mellem pris og kvalitet. I kan finde lige det feriehus, som passer til jeres ønsker og behov, og booke det direkte online. Ved spørgsmål er I altid meget velkommen til at kontakte os på telefon, mail eller personligt her på kontoret.

Vi glæder os til at byde jer velkommen hos Team Læsø.

Kontakt os

Team Læsø Feriehusudlejning
Læsø Feriehuse ApS
Vesterø Havnegade 33
DK-9940 Læsø
tlf.: +45 98499217
E-mail: ferie@teamlaesoe.dk
Persondatapolitik